Besök olika flygfält:
För varje nytt fält du landar eller startar på så får du poäng. 

Flygningar till andra platser:
- Start/Landning på nytt fält/plats: 1 Besökspoäng.
- Samtliga flygfält på Gotland: 4 Poäng.
- Samtliga flygfält på Öland: 3 Poäng.
- Älvsbyn (ESUV): 5 Poäng.
- Sjöbo-Sövde (ESMI): 5 Poäng.

Äventyrsflygning:
-  Alla tävlande får under tävlingens gång registrera en äventyrsflygning. Det ska anmälas till tävlingsledare innan start. Man får då två dygn på sig att landa på så många flygfält som möjligt.

-  Poängen från äventyret = Antal besökta fält x 2.

- Under äventyrsflygningen ges också ordinare besökspoäng för alla fält som inte har besökts tidigare. 

-  Nytt försök får göras om man ställer in p.g.a. väder men man får bara registrera ett äventyr per tävlande.

- Äventyrsflygningen kan också göras med annan tävlande. Båda piloterna får då tillgodoräkna samtliga poäng.