"Sveriges Inofficiella TMG-Tävling"
En lista med regler och principer

Poänglistan:
En lista med det som ger poäng under tävlingen

Flygningar med andra ombord:
- Flygning med annan tävlande: 3 Poäng.
- Flygning med registrerad sponsor: 2 Poäng.
- Ingen övre poänggräns för antalet deltagare man flyger med. Däremot ger det inte mer poäng om man flyger med samma sponsor/tävlande mer än en gång.
- Övriga passagerarflygningar: 1 Poäng/start, max 5.

Engångspoäng:
- Flygning med avstängd motor: 2 Poäng.
- Landning med avstängd motor: 5 Poäng.
- Landning på grässtråk: 3 Poäng.
- Landning på asfaltsbana: 3 Poäng.

Flygningar till andra platser:
- Start/Landning på fält/plats: 1 Poäng per fält inkl. Hemmafält.

Flygning med olika Motorseglare:
- Scheibe (Motorfalkar): 5 Poäng/individ.
- Fournier (RF-4 / RF-5): 5 Poäng/individ under förutsättning att samma individer flygs av minst 3 tävlande deltagare under tävlingsperioden.
- Övriga TMG: 3 Poäng/individ.

Bonuspoäng:
- Tilldelad årets Segelflygborgarmärke (SHB 783): 15 poäng.
- Selfie tagen med TMG där dekal av "TMG Sweden/TMG-Flyers" loggor finns på flygplanet: 5 Poäng/TMG.
- Samtliga fält på Gotland: +5 Poäng.
- Samtliga fält på Öland: +4 Poäng.
- Visingsö och Ålleberg: +3 Poäng.
- Speciella fält så som privatfält eller landning på is: + 3 Poäng.
För bonuspoäng på privatfält måste start/landning ha gjorts av minst 3 tävlande deltagare under tävlingsperioden på samma fält.

Avancerade poäng - Äventyrsflygning:
- 2 gånger om året kan man registrera äventyrsflygning. En gång innan midsommar och en gång efter.

- Äventyrsflygningen måste rapporteras som påbörjad innan första starten. Alternativt med SMS om mail inte funkar.

- Äventyrsflygningen får pågå under högst 2 dygn. Övernattning på annat fält kan göras om nödvändigt.

- Ett fält anges som startfält. När man är tillbaka anses äventyret som avslutat och ska rapporteras inom 24h.

- Om man under äventyret landar på minst 5 fält så får man under äventyret dubbla poäng på alla fält efter det 5:e fältet.

- Dubbla poäng ges även på eventuella fält med bonusar.
T.ex. Privatfält: 1 grundpoäng + 3 Bonuspoäng x2 = 8 Poäng.

- Besöksordningen har ingen betydelse fält med högre poäng blir de som poängen dubbleras för även om dessa var bland de 5 första som besöktes.

- Under äventyrsflygningen ges poäng för alla fält även om dessa har besökts tidigare. 

- Äventyret ska påbörjas och avslutas med samma TMG. Under äventyret är det tillåtet att provflyga andra flygplan.

- Äventyrsflygningen kan också göras med annan tävlande. Båda piloterna får då tillgodoräkna samtliga poäng.


 • Poängrapportering

  - Utförda flygningar och moment som ger poäng ska dokumenteras.

  - Dokumenteringen ska göras med bildbevis som sedan skickas in  via mail eller FB-Chatt.

 • Sponsorer räknas inte in som vanliga passagerare, dessa har en egen poängklass.

  - Varje sponsor måste flyga med minst 3 tävlingsdeltagare för att sponsorpoängen ska vara gilltiga vid tävlingsperiodens slut.

  Tävlingsperiod:
  - Tävlingen pågår från första januari till och med sista oktober.

  - Anmälan till tävlingen kan göras när som helst.

  - Tävlande deltagare ska betala avgiften innan poäng kan tillgodoräknas. 

 • Flygsäkerheten går alltid först! - Sunt förnuft måste tillämpas. Ingen flygning ska genomföras enbart med syftet att sammla poäng.


 • Kategori för deltagare:
  - Seniorer: alla som är 26 år eller äldre under tävlingsåret.

  - Juniorer: alla som är 25 år eller yngre under tävlingsåret.

  - Sponsorer: en deltagare som själv inte tävlar men som kan flyga med en tävlande pilot för att ge denne extra poäng.

  - Deltagare som flyger tillsammans bör dela lika på kostnaden för respektive flygtur.

 • Tävlingsförfarande:
  - Poäng samlas vid olika genomförda flygningar.

  - Flera poäng kan samlas under en och samma flygning genom en kombination av uppfyllda kriterier.

  - Om två tävlande flyger tillsammans får båda tillgodoräkna samtliga poäng som uppnås under den aktuella flygningen.

 • Vinnare
  Den som har flest poäng vid tävlingsperiodens slut vinner tävlingen.

Sidan uppdaterades senast: 2020-08-09

Den här hemsidan använder tydligen kakor. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du att kakmonster också måste äta. Kakmonstret livnärar sig på din internethistorik, inte för att du bryr dig för du läser nog inte ens det här utan klickar bara på acceptera. Kakmonstret behöver tydligen äta men ingen av oss vet vad det innebär. Tryck på knappen på egen risk!

Mata Kakmonstret!